Ông Nội Ơi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Dương Hồng Loan & Tuấn Khương & Minh Triều

Ông nội ơi, sao nội nỡ đành. Nằm trên gường bệnh nội nào biết nào hay. Con cháu đau thương đứt từng đoạn ruột. Khi thấy nội nằm đau. Ông nội ơi, bao nhiêu năm trời. Cuộc sống giang nan nội nào trách nào than. Ông tôi.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Triều