Lulalilo

Tác giả: Minh Triều & Kim Kunni

Ca sĩ: Minh Triều & Kim Kunni & Fm5

Wake up, get up. Turn my phone on ,check it up. Look at the screen and see the time. Make up then dress up. I’m ready to go ooo. Remember that we -have a date. So don’t let me wait - for too long. “I’m on my way. I’m.

Ông Nội Ơi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Dương Hồng Loan & Tuấn Khương & Minh Triều

Ông nội ơi, sao nội nỡ đành. Nằm trên gường bệnh nội nào biết nào hay. Con cháu đau thương đứt từng đoạn ruột. Khi thấy nội nằm đau. Ông nội ơi, bao nhiêu năm trời. Cuộc sống giang nan nội nào trách nào than. Ông tôi.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Triều