Chúng Mình Còn Đêm Nay

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, lời Khảo Mai

Ca sĩ: Ngọc Đan Thủy

Lá mùa nào không vàng từ ngàn xưa người ơi! Sắp hoàng hôn chân mây tím u sầu. Tình đôi mình xin đừng nói xa nhau. Chúng mình còn đêm này rồi ngày mai đành thôi. Nói gì đi khi ta sắp đôi đường. Thì xin người xin người vòng.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Đan Thủy