Duyên Nợ Miền Tây

Tác giả: Sơn Hạ

Ca sĩ: Cao Cường

Ca sĩ khác: Vũ Duy Linh; HAX; Sơn Hạ

Anh là trai miệt vườn, nơi đô thành em là gái hiền lương. Thương là thương em rồi mong đôi mình nên nghĩa trầu cao. Thương mối tình đậm sâu, đôi ta được bền lâu. Cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Dây.

Sao Vẫn Mong Chờ

Tác giả: Nhạc Sĩ: Trà Bình

Ca sĩ: Cao Cường

Ca sĩ khác: Cao Hoàng Nghi; Nguyễn Cường; Hoàng Diễn

Tạm biệt làng quê anh đi xa lên đường theo tiếng gọi. Canh giữ đất trời cho những cuộc đời thêm ấm no. Tạm biệt em nhé bao yêu thương ta gửi cho nhau. Em hứa đợi chờ ngày anh về mình nên nghĩa trầu cau. Rồi một chiều mưa.

danh sách bài hát của ca sĩ Cao Cường