Phụ Bạc

Tác giả: Nhựt Phương

Ca sĩ: Hoa Hậu Kim Thoa

1.Cớ sao anh lại phụ tình tôi. Hờn trách nhau chi cũng xa rồi. Ai ngờ tình bạc như vôi, anh vui bên tình duyên mới, chia tay không nói một lời. 2.Cớ sao anh vội phụ tình tôi. Vì lỡ thương trao gửi duyên rồi. Bao.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoa Hậu Kim Thoa