Ngày Đầu Một Năm

Tác giả: Anh Chương

Ca sĩ: Ba Chéo - American Mic (Happy New Year 2020 !!!)

Ca sĩ khác: Hạ Vy; Tuấn Vũ; Thiên Trang; Chưa Biết; Băng Tâm

Ngày đầu một năm, giữa tiền đồn heo hút xa xăm. Có người lính trẻ, đón mùa xuân bằng phiên gác sớm. Lại một lần xuân, trên miền xa cát đá khô cằn. Chúc anh năm này, lập kỳ công trên bước đấu tranh. Ngày đầu một năm..

danh sách bài hát của ca sĩ Ba Chéo - American Mic