Duyên Trời Lấy 2

Tác giả: Chung Thành Duy

Ca sĩ: Chung Thành Duy

Có lẽ là nỗi buồn này. Em nên mang theo hết đi. Cứ loanh quanh tâm trí tôi. Muốn nổ tung luôn cả tim này. Và gió cuốn hết những giọt sầu. Còn bao ưu tư duyên trái ngang. Sao vô duyên em bỏ đi. Không một câu tạm biệt tôi.

danh sách bài hát của ca sĩ Chung Thành Duy