Người Cuối

Tác giả: Ira Hoàng Thy

Ca sĩ: Chí Thiện & Ira Hoàng Thy & Búp

Anh thật vô dụng, chỉ biết ngồi nhớ em vậy thôi. Vì anh lơ đãng như là gió, còn em mong manh như áng mây trôi. Em chỉ ghé ngang nơi đây một chút, và rồi bước đi rất vội. Tim anh em mang đi cột gút, rồi lại mỉm cười ngây.

Quan Trọng Là Thần Thái

Tác giả: Võ Hoàng Thy

Ca sĩ: Chí Thiện & Ira Hoàng Thy & Búp

Quan trọng là thần thái. Bước ra đường chẻ hai mái thì anh vẫn đẹp trai. Không cần tạo xì căng đan để mà được nổi tiếng. Anh vẫn để lại nhiều dấu ấn vì mình có chất riêng. Cố tập gym hằng ngày để nở nang. Không cần.

danh sách bài hát của ca sĩ Búp