Sứ Thanh Hoa

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Bỉnh Tài & DM2X

Ca sĩ khác: Khắc Hiếu LĐH

Nét phác họa tranh, mang mầu nắng, vẽ sứ thanh hoa này. Canh hoa mẫu đơn, thân hình mang đẹp giống tiên hạ phàm. Từ từ lướt quá hương nhẹ bay. Ta chìm trong giấc mơ. Bỗng thấy lướt nhanh nhân gian ta đang mải mê. Sắc men.

danh sách bài hát của ca sĩ Bỉnh Tài