Gato

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đinh Huy

Miệng đời có luyên thuyên. Và càng nói thì ta đây càng cảm thấy chẳng phiền. Nói chung cứ để ngoài tai bởi vì ta hướng về thực tế. Để tồn tại cứ tiếp tục bước đi. Đạt đích trước khi. Người đời nhận ra rằng tài sản của.

danh sách bài hát của ca sĩ Đinh Huy