Alibaba

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Hoa Hướng Dương Beauty

Ca sĩ khác: Xuân Mai; Hoàng Hải; Chưa Biết; Quang Vinh; Hứa Như Ý; Bảo Huy

Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian (Alibaba). Hôm nay Alibaba như chàng dũng sĩ hát vang lời ca (Alibaba). Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian (Alibaba). Hôm nay Alibaba như.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoa Hướng Dương Beauty