Thương Nhớ Mợ Hai (Thương Nhớ Cậu Hai)

Tác giả: Trương Quang Tuấn

Ca sĩ: Tuấn Khương & Hương Nguyễn

Karaoke: Mã Thái Sơn (TKaraoke 01)

Ca sĩ khác: Mã Thái Sơn (Karaoke Beat); Mã Thái Sơn; Hương Thủy; Lê Hậu; Tấn Tài

Ai oán cung đàn, tích tịch tình tang. Vầng trăng thở than tình dỡ dang, dỡ dang muộn màng. Xa cách đôi đàng, hẹn thề nặng mang. Đời sao trái ngang còn chứa chan khói sương mộng vàng. Ai đã theo người bỏ lại mình.

danh sách bài hát của ca sĩ Hương Nguyễn