Túy Âm

Tác giả: Xesi

Ca sĩ: Kang Pi

Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng. Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm nay say chất ngất! Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm? Màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa.

danh sách bài hát của ca sĩ Kang Pi