Tình Anh Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ & Lâm Cường

Ca sĩ khác: Lâm Chấn Huy & Lâm Chấn Hải; Thanh Phong

Tình anh em chúng ta không rời xa. Tình anh em chúng ta luôn khăng khít. Sớt chia buồn vui hay những khi hoạn nạn. Đều có anh em kề bên. Giờ thì mỗi chúng ta mỗi một phương. Ở những nơi thật xa một vòng trái đất.

danh sách bài hát của ca sĩ Lâm Cường