Có Khi

Tác giả: Hoài Lâm

Ca sĩ: Nguyễn Tuấn Phong (Acoustic Version)

Ca sĩ khác: Hoài Lâm

Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi giây. Vì lời em nói sao nghe quá đắng cay. Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy. Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai. Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi. Vậy mà sao.