Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước (Chuyện Người Đàn Bà Hai Ngàn Năm Trước, Chuyện Tình Người Đàn Bà 2000 Năm Trước)

Tác giả: Song Ngọc

Ca sĩ: Quang Thắng

Ca sĩ khác: Vũ Khanh; Thế Sơn; Xin Dấu Tên. (Thâu live at big concert with X32); Quốc Đại & Đoàn Minh

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó. Dấu tích hành thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu, nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.

danh sách bài hát của ca sĩ Quang Thắng