Khác Lối

Tác giả: Nhật Duy & Hoàng Kim

Ca sĩ: Chu Gia Cường

Anh lặng im không nói nhưng đang. Giữ trong lòng nỗi buồn sâu thẳm. Ướt nhoè mi khoé mắt se cay. Sợ rồi đây sẽ không còn thấy. Em gần ngay bên anh để ngày. Lằng lặng trôn vùi trong bóng tối. Em về đâu xa anh để rồi. Đời.

danh sách bài hát của ca sĩ Chu Gia Cường