Bạch Đằng Giang

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sĩ: Lưu Hữu Phước

Ca sĩ khác: Hợp Ca Tự Do; Hơp Ca

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng. Của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung. Trên trời cao muôn sắc đua chen bóng ô. Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô. Hàng cây cao soi.

danh sách bài hát của ca sĩ Lưu Hữu Phước