Sơn Tinh Thủy Tinh

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Bạch Long Nhi - Giang Tuyền & Thiên Hùng

Ca Xuân Tình :. Lớp 1 :. Sơn Tinh : … Nầy Thuỷ Tinh, tài cán được bao nhiêu mà khua môi múa … mép (cống). Là nam nhi sao chẳng biết thức thời (xừ). 2- Trước, đã bằng lòng tuân thủ luật cuộc chơi (xê).----. Sau chậm chân.

danh sách bài hát của ca sĩ Bạch Long Nhi - Giang Tuyền & Thiên Hùng