Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Bi Zonie

Ver 1:. Tháng ngày dần trôi tình cũng nhạt rồi bóng hình anh cũng dần xa. Vứt bỏ hết tình cảm lâu nay anh đi nắm lấy đôi bàn tay người ta. Chỉ cần là em không bao giờ xuất hiện thì anh sẽ vui có đúng không. Chỉ cần là em.

Anh Đã Khác

Tác giả: Reset Nguyễn & Bi Zonie

Ca sĩ: Reset Nguyễn & Bi Zonie

Ver 1]. Thôi đừng giả tạo nữa em àh...cái gì mà yêu anh như xưa. Lòng dạ của em anh quá rõ rồi nên đừng đóng kịch làm gì nữa. Lúc trước cũng từng nói yêu anh...rồi em cũng đi theo thằng khác. Giờ thì bị bỏ lại quay trở.

danh sách bài hát của ca sĩ Bi Zonie