Bỉ Ngạn Đỏ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hoa Trần

Hoa vẫn tươi bên em ngàn năm. Đợi bóng anh quay về lối cũ. Chờ càng không thấy đâu. Người xa khuất làn mây mờ. Để ngàn hoa ngát hương đưa chân người đi. Chiều ngắm mây bay trên đỉnh ngàn. Hình bóng anh sâu vào quá.