Giang Nam Tam Khúc - Bên Trời Tha Hương

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: NS Võ Phương Trang

Ca sĩ khác: Thiên Hùng; Ái Linh; Ngọc Hiền

Khúc 1. 1- (------) (------). (------) Tiếng tơ rung (oan). Giữa màn đêm (liu) thiết tha (liu).----. Gợi nhớ (ú).---- từng nỗi xót xa (liu). 2- Chuỗi ngày (xề) ly hương (ú).----. Đơn lẻ mình ta (oan) (---oan---). Trỉu nặng.

danh sách bài hát của ca sĩ NS Võ Phương Trang