Anh Và Mùa Đông

Tác giả: Cao Bình Minh

Ca sĩ: Đặng Dinh

Mùa đông lặng lẽ quay về anh bước đi trong lặng thầm. Tìm em trong muộn màng dẫu cho cuộc tình đã lỡ. Về đây về đây hỡi người về đây nhé anh sẽ đợi. Dẫu biết tình mình giá băng như mùa đông. Tìm đâu hình bóng bây giờ em đã.

danh sách bài hát của ca sĩ Đặng Dinh