Giá Như Anh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Mr.Bi

Những bước chân âm thầm vội tìm em. Biết nơi đâu tìm được một bóng hình. Ngày xưa bên cạnh anh dấu yêu đã trao nhau thật nhiều. Nay riêng anh một mình... anh nhớ em... Giá như anh quên được một hình dung... Giá như anh.

danh sách bài hát của ca sĩ Mr.Bi