Mật Ong

Tác giả: Đỗ Nguyên Phúc

Ca sĩ: Đõ Nguyên Phúc & Rick

Yêu mà không nói nên lời. Muôn ngàn câu hát chơi vơi. Trong lòng như muốn rối bời. Vì một người như thế thôi. Em đã cất bước đi rồi. Ở tận xa cuối chân trời. Là từng nỗi nhớ không tên đưa anh. Về trong quá khứ có em gần.

danh sách bài hát của ca sĩ Đõ Nguyên Phúc