Dâng Hoa Đêm Di Đà

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: Bùi Thắng & Bích Nụ

(NỮ):. Con lên chùa dâng hương, mừng Vía Đức Di Đà. Theo tiếng nhạc du dương, hoa mùa lan thơm ngát. (NAM):. Con quỳ xin cung kính, đấng vô lượng quang minh. Chí niệm con khẩn thiết, kiếp này tu vãng sanh. (NỮ):. Con.

danh sách bài hát của ca sĩ Bích Nụ