Họa Mây

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: X2X & Đình Long

Trăng kia có tìm được em về không. Gối đầu lệ tuôn mà trông. Gian nan chỉ cần hai ta, lặng nhìn trời hoa trước nhà. Nhưng sao nét buồn vương trên hàng mi. Để người ra đi biệt li. Em ơi chẳng màng gì đâu, mình cạnh nhau như.

danh sách bài hát của ca sĩ Đình Long