Chuyện Ngày Thơ

Tác giả: Hồng Xương Long

Ca sĩ: Dương Ngọc Thái & Kim Tuyền

Ca sĩ khác: Hà Phương; Sỹ Ben; Cẩm Ly

Chuyện đôi mình ngày thơ có em là tiên nữ xuống trần. Và anh là nhà vua rước em về cung vàng lầu son. Chuyện đôi mình ngày thơ em ước rằng ở hoài trần gian. Ta sẽ mãi bên nhau với muôn vì sao sáng soi hồng trần. Rồi câu.

danh sách bài hát của ca sĩ Kim Tuyền