Cái Tên

Tác giả: Gia Bin

Ca sĩ: ATM

Dù đời lắm vội vàng, với dòng đời bao trái ngang. Và dù đời lắm phủ phàng, xoá đi niềm tin trái lên trong tim mình. Dù bao ngày qua,vượt muôn trùng xa. Ta cùng qua bảo tố phong ba. Và giờ mình thấy được mình,đã cho đời.

danh sách bài hát của ca sĩ ATM