Nam Định Trong Tôi

Tác giả: Luny Vũ Duy Anh

Ca sĩ: Luny Vũ Duy Anh & Tuấn Hồ; Luny Vũ Duy Anh & Tuấn Hồ (beat)

Tuy lâu ngày không được ở quê hương. Nhưng Nam Định luôn trong tôi với hình ảnh thân thương. Nếu Hà Nội xưa có 36 phố phường. Thì Nam Định quê tôi cũng có 40 phố cổ. Chứ không phải là tầm thường. Hàng vàng, hàng bát, hàng.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuấn Hồ