Giận Mà Thương

Tác giả: Trần Hoàn

Ca sĩ: Lê Mận & Vũ Thắng Lợi

Ca sĩ khác: Phạm Phương Thảo; Tố Nga; Việt Hoàn & Anh Thơ; Minh Phương; Phạm Phương Thảo & Đức Long; Thu Hiền

Em xa anh nghe câu dân ca. Giận mà thương sao mà da diết thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa. Có lúc nào anh giận em không. Chứ có lúc nào em giận anh không. Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn.

Thuyền Giấy

Tác giả: An Thuyên, Phạm Hổ, & Tuấn Bảo & Đức Tân

Ca sĩ: Vũ Thắng Lợi

Bé trên bờ với xuống. Thả con thuyền trắng tinh. Thuyền giấy vừa chạm nước. Đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lênh đênh. Tưởng mình ngồi trên ấy. Mỗi đám cỏ thuyền qua. Là một làng xóm đấy! Bé thích lắm, reo.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi