Thiên Thai

Tác giả: Văn Cao

Ca sĩ: Anh Ngọc & Ban Tiếng Tơ Đồng

Ca sĩ khác: Đức Tuấn; Cao Minh; Mai Hương & Quỳnh Giao; Như Quỳnh; Duy Quang; Lê Dung; Lâm Nhật Tiến; Hoàng Oanh; Như Mai; Châu Đình An; Thái Thanh (trước 75); Hà Thanh (trước 75); Tu Rau; Thanh Thuý

Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng. Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên. Kià đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên. Theo gió tiếng đàn xao xuyến. Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền. Mấy cung trìu mến như.

danh sách bài hát của ca sĩ Ban Tiếng Tơ Đồng