Một Ngày Nào Đó

Tác giả: Nguyên Chấn Phong

Ca sĩ: Lê Tính

Ngày em đến với ánh nắng xua giá băng tâm hồn. Ngày em đến anh cứ ngỡ ta mãi không xa rời. Ngày em đi em mang theo bao yêu dấu nơi khoé mi lệ cay. Ngày em đến anh đã ngỡ đó phải chăng giấc mộng. Ngày mai thôi nơi phương.

danh sách bài hát của ca sĩ Lê Tính