Mưa Trên Phố Huế (Tân Cổ)

Tác giả: Nhạc Minh Kỳ & Viễn Châu, thơ Tôn Nữ Thụy Khương

Ca sĩ: Tài Linh & Minh Minh Tâm

Ca sĩ khác: Lệ Thủy & Minh Cảnh (trước 75)

Nhạc:. Nam:. Chiều nay mưa trên phố Huế. Kiếp giang hồ không bến đợi. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài, cho lòng nhớ ai! Nữ:. Ngày chia tay, hôm nao còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa, gió mưa u hoài, mắt.

Tà Áo Tím

Tác giả: Hoàng Nguyên

Ca sĩ: Tài Linh & Minh Minh Tâm (tân cổ)

Ca sĩ khác: Anh Khoa; Vân Khánh; Xuân Thu; Carol Kim (trước 75); Nhã Phương & Khánh Duy; Hà Thanh

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang. Tôi gặp một tà áo tím. Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương. Màu áo tím ôi luyến thương. Màu áo tím ôi vấn vương. Rồi về đêm đêm mơ màu áo ấy. Màu áo tím hôm nào. Dường quyến.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Minh Tâm