Hết Tiền

Tác giả: Lâm Nguyên

Ca sĩ: Lâm Nguyên & Dico-GB

Hết tiền, Mà lại sửa soạn đến tết liền. Bao nhiêu thứ lo toan phiền ơi là phiền. Năm nay không có dư tiền ơi là tiền. Nào đâu ai biết. Hết tiền, Thu xếp không xong là chết liền. Ôi vay thiếu bao nhiêu của những bạn.

danh sách bài hát của ca sĩ Dico-GB