Em Đã Nói Anh Nghe Chưa

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Ammy Minh Khuê

Hình như em đang yêu một người. Hình như em đang nhớ một người. Hình như em đang quên đi chính em là ai. Hình như anh chẳng biết điều này. Hình như anh mang cơn gió lạnh lùng. Hình như gió đã cuốn. Cả trái tim em ùa về.

danh sách bài hát của ca sĩ Ammy Minh Khuê