Trách Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Tài Linh & Tô Châu

Gần đây có nghe rằng anh rất là "bay bướm". Hỏi khi đã yêu làm sao không sốt cả ruột. Chuyện đâu có đó vội chi trách móc vu vơ. Giận nhau mất vui đừng nghe nữa tội anh quá. Lạ gì mà anh phân bua. Nói em nghe cũng như.

danh sách bài hát của ca sĩ Tô Châu