Khúc Hát Ru Người Mẹ Lính

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thanh Thúy & Artista

Mẹ ru con như cây ru quả. Mẹ ru con như trời đêm ru vầng trăng. Lời hát ru ngàn năm đất nước vỗ về. Ông các con xưa là du kích Ba Tơ. Kháng chiến trên nong làm nên sử sách. Cha các con xưa những ngày đầu đánh Mỹ. Đã viết nên.