One Day

Tác giả: Mai & Stoxic

Ca sĩ: Mai & Stoxic

Rồi đến một ngày. Em nói em không cần anh nữa đâu, babe. Rồi đến một ngày. Em nói ta không hợp nhau nữa đâu. Oh babe. Ngày mình đến với nhau cũng chỉ là khởi đầu cho nỗi đau sau này. Thật quá khó cho đôi mình khi.

danh sách bài hát của ca sĩ Stoxic