Lý Qua Đèo

Tác giả: Dân Ca Nam Bộ

Ca sĩ: Tam Ca Đông Phương (trước 75)

Ca sĩ khác: Hoàng Oanh; Sơn Tuyền; Bảo Yến; Thanh Tuyền & Chí Tâm; Thái Thanh (trước 75); Thanh Lan; Sơn Ca

À ơi... à ơi... Chiều chiều dắt mạ qua đèo. Chim kêu chừ bên nớ. À ơi, chim kêu bên nớ vượn trèo bên ni. Chiều chiều dắt mẹ, dắt mẹ tà là đèo qua đèo. Tà là đèo qua đèo. Chim kêu, chim kêu tình như bên nớ. Ủy - oả - chi.

Trống Cơm

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Tam Ca Đông Phương (trước 75)

Ca sĩ khác: Sơn Tuyền; Thanh Thảo (remix); AC&M; Hoàng Oanh; MTV; Ái Xuân; Sơn Ca; Thanh Lan; Ban Tuổi Xanh (trước 75); Thanh Thảo; Tam Ca Áo Trắng; Hứa Như Ý; NguoiDepDiamond; Đoàn Phi & Lindsey Đổ Tiên Dung; Như Quỳnh & Thanh Trúc & Shayla

Tình bằng có cái trống cơm. Khen ai khéo vỗ. Ố mấy bông mà nên bông. Ố mấy bông mà nên bông. Một đàn tang tình con xít. Một đàn tang tình con xít. Ố mấy lội, lội, lội sông. Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai. Đôi con.

danh sách bài hát của ca sĩ Tam Ca Đông Phương