Hương Hoa Cho Đời

Tác giả: Phan Hùng

Ca sĩ: Nguyễn Phú Luân

Làm một thoáng hương hoa cho đời. Để ướp cho đời mặn nồng thắm yêu thương. Làm một ánh trăng soi đêm rằm. Để soi rọi dòng sông nước lênh đênh. Cuộc đời tôi như con sóng lăn tăn tìm về. Bờ cát biết tìm đâu giữa chốn chợ.