Cảnh Xưa

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Fantom

Ver 1 :. Ngày về se lạnh trời đã đông chí. Đóng băng mặt nước lẫn cả không khí. Cánh buồm rất nặng chưa đủ sức gió. Và con thuyền nhỏ muốn thả trôi là điều rất khó. Thuyền nhỏ sóng lớn anh vẫn lênh đênh. Mây mù sắp kéo đến.

danh sách bài hát của ca sĩ Fantom