Dâng Lên Chúa

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Ca sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Dâng lên Chúa buồn đau thương cuộc đời. Dâng Chúa Trời mộng mơ đời đẹp tươi. Kính tiến Ngài xác hồn khát Ơn Trời. Tin nơi Ngài cầu xin Chúa cho đời. Từ trời cao Chúa hỡi nghe lời con. Lời nguyện xin an vui cho.

Quỳ Đây Dâng Chúa

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Ca sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Quỳ đây dâng Chúa câu thề thắm ân tình. Này anh yêu hỡi tim này hứa trao anh. Tình em dâng hiến trọn đời mãi chẳng phai. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tình em. Chắp tay nguyện cầu và nài xin Thiên.

danh sách bài hát của ca sĩ Lm. Nguyễn Văn Tuyên