Một Ông Hai Bà (Trống Cơm)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Ái Vân & Chí Tài & Ái Thanh

Tình bằng có cái trống cơm. Khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông. Ố mấy bông mà nên bông. Một bầy tang tình con xít. Một bầy tang tình con xít. Ấy mấy lội, lội, lội sông. Ấy mấy đi tìm, em nhớ thương ai. Đôi con mắt.