Xót Thương Người

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Mai Thiên Vân & Trần Phi

Lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con. Xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống. Vành khăn tang con mang trong tim. Vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Phi