Con Lớn Rồi

Tác giả: S-Fury

Ca sĩ: S-Fury & T.Y.N

Ver 1 S-Fury. Tao đã từng nói tao muốn về nhà, cho nên tất cả tao phải vượt qua. Tao không được ngã dù cho khó khăn cách mấy thì tao vẫn chịu được mà. Không vượt được hả?.....vì chính đôi chân mẹ ban vẫn chắc. Tao sẽ trở về.

danh sách bài hát của ca sĩ T.Y.N