Đen Và Trắng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Tăng Nhật Tuệ & Hà Okio

Ca sĩ khác: Tăng Nhật Tuệ (Version 2)

Bóng tối trắng xóa đêm oà vỡ từ đây. Trắng hết lối ám u tận đáy vực sâu, thật sâu thật sâu vừa đêm này. Trắng hết tiếng. Hát son mùa cũ nồng hơi. Mùa thơm mùa yêu. Mùa gieo tình trái ngon. Trắng xóa kí ức xưa bạc trắng từ.