Người Không Đáng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Khắc Việt & DJ Hoàng Anh (remix)

Ca sĩ khác: Khắc Việt

Không phải em đã đổi thay. Chỉ vì anh đã hết dịu dàng. Anh nhận thấy anh mới khác xưa. Nhưng anh lại cố chấp không hề nói. Nhưng anh luôn muốn em phải chạy theo. Tính cách của anh luôn đổi thay. Em rất mệt phải không, phải.