Đừng Làm Thế

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hoàng Lâm & Powerk

Vì em đấy, cho bao ngày qua. Dù là một chút vẫn cứ rời xa. Chỉ là cảm nắng nhưng anh vẫn phiêu theo từng phút... Giờ đã lỡ, khi yêu em thì sao? Tình anh hết, anh thôi vội trao. Vài phút vu vơ khiến anh thôi loạn nhịp.