Nắng Gió Phương Nam

Tác giả: Nhất Sinh

Ca sĩ: Hạnh Nguyên & Nhất Sinh & D& D

Ca sĩ khác: Hạnh Nguyên

Theo cơn gió, theo con nước. Tôi đi về Phương Nam xa xôi. Bềnh bồng dòng sông mênh mông sông nước. Bầu trời trong xanh bao la thấp thoáng. Nắng gió bát ngát say lòng người. Về Phương Nam ngắm con sông dài. Ngắm lục.

Tâm Hồn Xao Động

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa) [Lời Việt: Chu Minh Ký]

Ca sĩ: Diễm Liên & D& D

Ca sĩ khác: Nguyễn Hưng; Đan Trường

Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du. Cơn gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng. Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em ru anh làm thơ. Biết mong chờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Thuyền anh trôi.

danh sách bài hát của ca sĩ D& D