Liên Khúc: Hoa Tím Người Xưa

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Lê Thu Thảo

Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây. Gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây. Cũng vườn xưa chốn này, nhặt hoa tím rụng cài.